قیچی آشپزخانه وستوف 21 سانتیمتر سبز – Wusthof Kitchen shears 21 cm green

443,000 تومان
این قیچی در هر آشپزخانه ای لازم است و برای بریدن سبزیجات تازه، بریدن گل ها، کاغذها و غیره مناسب

قیچی آشپزخانه وستوف 21 سانتیمتر قرمز – Wusthof Kitchen shears 21 cm red

443,000 تومان
این قیچی در هر آشپزخانه ای لازم است و برای بریدن سبزیجات تازه، بریدن گل ها، کاغذها و غیره مناسب

قیچی آشپزخانه وستوف 21 سانتیمتر مشکی – Wusthof Kitchen shears 21 cm black

576,000 تومان
برند وستوف با سابقه بیش از هفت نسل و بیش از 200 سال پیش در شهر سولینگن آلمان – معروف

قیچی آشپزخانه وستوف دکمه دار 21 سانتیمتر مشکی – Wusthof Kitchen shears 21cm black

1,037,000 تومان
برند وستوف با سابقه بیش از هفت نسل و بیش از 200 سال پیش در شهر سولینگن آلمان – معروف

قیچی آشپزخانه وستوف فلزی 21 سانتیمتر قرمز – Wusthof Kitchen shears 21cm red

1,265,000 تومان
برند وستوف با سابقه بیش از هفت نسل و بیش از 200 سال پیش در شهر سولینگن آلمان – معروف

قیچی آشپزخانه وستوف فلزی 21 سانتیمتر مشکی – Wusthof Kitchen shears 21cm black

1,265,000 تومان
برند وستوف با سابقه بیش از هفت نسل و بیش از 200 سال پیش در شهر سولینگن آلمان – معروف

قیچی وستوف فلزی مرغ و ماهی 26 سانتیمتر – Wusthof Metal scissors for chicken and fish 26 cm

1,825,000 تومان
برند وستوف با سابقه بیش از هفت نسل و بیش از 200 سال پیش در شهر سولینگن آلمان – معروف