کارواش بالکونی کارچر K2.200 BALCONY با 110 بار – Karcher K2.200 BALCONY Car Carwash

3,850,000 تومان
آب پاش فشار قوی مدل Kaercher K 2200 ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است و

کارواش کارچر K2 COMPACT CAR با 110 بار – Karcher K2 Compact Car Carwash

3,600,000 تومان
کارواش کارشر مدل K2 Compact Car وسیله ای سبک و در عین حال بسیار کارآمد و حرفه ای میباشد. این

کارواش کومت KL 1400 CLASSIC با 140بار – Comet Washer KL 1400 CLASSIC

10,410,000 تومان
آب پاش فشار قوی مدل KL 1400 CLASSIC ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است و

کارواش کومت KL 1600 GOLD CLASSIC با 150 بار – Comet Washer KL 1600 GOLD CLASSIC

11,710,000 تومان
آب پاش فشار قوی مدل KL 1600 GOLD CLASSIC ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است و

کارواش کومت KRM 1100 CLASSIC با 125 بار – Comet Washer Pressure KRM 1100 Classic

3,870,000 تومان
آب پاش فشار قوی مدل KRM 1100 CLASSIC ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است و

کارواش کومت KRM 1100 Extra با 125 بار – Comet Washer KRM 1100 Extra

4,590,000 تومان
آب پاش فشار قوی  ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است و به دلیل ابعاد مناسب

کارواش کومت KRS 1300 CLASSIC با 150 بار – Comet Washer KRS 1300 CLASSIC

5,290,000 تومان
آب پاش فشار قوی  ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است و به دلیل ابعاد مناسب

کارواش کومت KRS 1300 Extra با 150 بار – Comet Washer KRS 1300 Extra

6,280,000 تومان
آب پاش فشار قوی مدل KRS 1300 Extra ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است و

کارواش کومت KS 1700 GOLD با 155 بار – Comet KS 1700 GOLD Carwash

13,160,000 تومان
آب پاش فشار قوی مدل KS 1700 GOLD ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است و

کارواش کومت KSM 1450 CLASSIC با 145 بار – Comet KSM 1450 CLASSIC Carwash

11,490,000 تومان
آب پاش فشار قوی مدل KSM 1450 CLASSIC ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است و به

کارواش کومت MERCURY RS 1300 EXTRA با 150 بار – Comet Washer MERCURY RS 1300 EXTRA

5,560,000 تومان
آب پاش فشار قوی مدل MERCURY RS 1300 EXTRA ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است

کارواش کومت STATIC 1700 CLASSIC GOLD با 150 بار – Comet Washer STATIC 1700 CLASSIC GOLD

15,280,000 تومان
آب پاش فشار قوی مدل STATIC 1700 CLASSIC GOLD ایده آل برای تمیز کردن دوچرخه، مبلمان باغ و حیاط است