نمایش یک نتیجه

اسپیرومتر سه توپه نیونیک مدل Three Ball

65,000 تومان
این اسپیرومتر سه توپه، سبک و قابل حمل است و دارای تیوب و قطعه دهانی می باشد که به منظور