مشاهده همه 4 نتیجه

سوپاپ ایمنی زودپز فیسلر – Fissler Control Pad for Pressure Cookers

1,132,000 تومان
برند فیسلر در سال 1845 توسط کارل فیلیپ فیسلر در آلمان ثبت و شروع به کارد کرد. سه شعار مهم

سوپاپ ایمنی زودپز فیسلر – Fissler Safety Valve for Pressure Cooker

1,557,000 تومان
فشار بخار ایجاد شده درون زودپز از طریق سوپاپ تعبیه شده روی آن خارج می شود. سوپاپ ها باید حداقل

سوپاپ ایمنی زودپز فیسلر – Fissler Vitavit Comfort Control Pad for Pressure Cookers

829,000 تومان
برند فیسلر در سال 1845 توسط کارل فیلیپ فیسلر در آلمان ثبت و شروع به کارد کرد. سه شعار مهم

سوپاپ ایمنی زودپز فیسلر – Fissler Vitavit Royal Skt Valve for Pressure Cooker

360,000 تومان
برند فیسلر در سال 1845 توسط کارل فیلیپ فیسلر در آلمان ثبت و شروع به کارد کرد. سه شعار مهم