نمایش یک نتیجه

سوپاپ فیسلر انیماتیک فلزی – Fissler Euromatic Pressure cooker

270,000 تومان
فشار بخار ایجاد شده درون زودپز از طریق سوپاپ تعبیه شده روی آن خارج می شود. سوپاپ ها باید حداقل